Heb je nog vragen ?

HEB JE NOG VRAGEN? HIERONDER STAAN DE VEEL GESTELDE VRAGEN…EN JE KUNT NATUURLIJK OOK GEWOON EVEN CONTACT MET ONS OPNEMEN ALS JE VRAGEN HEBT.


Vragen over meedoen

1.    Voor wie is AOV voor Tandtechnici?

Voor iedere ondernemer in de tandtechniek.

2.    Word ik altijd geaccepteerd?

Er is één voorwaarde: Als je lid wordt van AOV voor Tandtechnici mag je op dat moment niet arbeidsongeschikt zijn.

3.    Wanneer mag ik niet meedoen?

Als je arbeidsongeschikt bent. Zodra je beter bent kun je wel meedoen.

4.    Mag mijn partner ook meedoen?

Ja dat mag!

5.    Moet ik na 2 of 5 jaar mijn AOV voor Tandtechnici deelname weer verlengen?

Nee hoor, deelname loopt gewoon door totdat jij ermee wilt stoppen.

 6.    Is er een toelatingsprocedure?

Ja, we stemmen vooraf je gewenste inkomen met je af. Je kunt als je ziek wordt maximaal 80% van je inkomen uit onderneming ontvangen. Als je lid wordt van AOV voor Tandtechnici mag je op dat moment niet arbeidsongeschikt zijn.

 7.    Wat is arbeidsongeschiktheid? Mag ik meedoen als ik ziek ben, maar wel aan het werk ben?

Als je 100% geschikt bent voor het werk in je eigen onderneming mag je meedoen. Ook als je een ziekte of handicap hebt die je werk in je eigen onderneming niet beïnvloedt.

8.    Ik werk nog wel, maar ik weet dat ik zieker ga worden, bijvoorbeeld de constatering van een slopende ziekte, mag ik dan toch meedoen?

Nee als je weet dat je op korte termijn arbeidsongeschikt gaat raken kun je niet meedoen. Als je een chronische aandoening hebt die wellicht ooit tot arbeidsongeschiktheid zou kunnen leiden mag je wel meedoen.

9.    Is er een regelement (van AOV voor Tandtechnici) en waar kan ik dat inzien?

Ja, dat staat op de website: https://www.aovtandtechniek.nl

Vragen over sparen en betalen

1.    Hoeveel betaal ik per maand?

AOV voor Tandtechnici is geen verzekering, je betaalt geen premie maar je schenkt en spaart. Je gebruikt jouw spaargeld dus om andere ondernemers te helpen. Hoeveel en hoe vaak je schenkt hangt af van het aantal zieken. Als je lid wordt betaal je eenmalige inschrijfkosten (99€ excl. BTW) een maandelijkse contributie van 17€ incl. BTW en er zijn bankkosten van 7,99€.

 Verder leg je geld in voor schenkingen en de arbodienst. Dat is 4.5% van het inkomen dat je wil hebben voor als je arbeidsongeschikt raakt. Bij het schenken draag iedereen bij afhankelijk van het inkomen dat je hebt gekozen. Iemand met een 2x zo hoog inkomensniveau dus 2x zoveel.

 Als voorbeeld: Het gemiddelde inkomensniveau is € 2.500. Met dit inkomensniveau “spaar” je dus € 125,00 per maand. De contributie en de bankkosten stort je tegelijk met je spaarbedrag. In dit voorbeeld stort je dus ieder maand € 149,99 (=125,00 + 17,00 + 7,99 (bankkosten)).

Als er geen zieken zijn spaar je iedere maand € 125,00 en als er wel zieken zijn spaar je iets minder.

 Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen rekening. Jij geeft het bestuur van de vereniging toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks door het bestuur overgemaakt. Als jij jouw lidmaatschap opzegt, kan je vrij over het bedrag dat nog op jouw rekening staat beschikken.

 CHECK DE SLIDER OP DE WEBSITE….

2.    Mag ik tussentijds geld van de rekening afhalen?

Nee dat is niet de bedoeling. Maar je hoeft ook niet eindeloos door te sparen. Als er op jouw rekening een bedrag staat groter dan 12 x jouw spaarbedrag, stort het bestuur van de vereniging automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze (bijvoorbeeld een pensioenrekening).

3.    Wat is je buffer?

Door maandelijks te sparen bouw je een potje/ buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4,5% zieken zijn. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. De penningmeester bewaakt het saldo op jouw AOV voor Tandtechnici rekening. Als er op jouw rekening een bedrag staat groter dan 12 x jouw spaarbedrag, stort het bestuur van de vereniging automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze (bijvoorbeeld een pensioenrekening).

4.    Moet ik altijd doorsparen?

Nee dat hoeft niet: door maandelijks te sparen bouw je een potje/ buffer op. Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Ook als er in een periode meer dan 4.5% zieken zijn. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. De penningmeester bewaakt het saldo op jouw AOV voor Tandtechnici rekening. Als er op jouw rekening een bedrag staat groter dan 12 x jouw spaarbedrag, stort het bestuur van de vereniging automatisch het teveel maandelijks naar een rekening naar keuze. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld bij dezelfde bank gratis een

pensioenrekening gebruiken. Je mag het geld ook gewoon laten staan en doorsparen op de rekening.

5.    Waarom een bunqrekening en niet een rabo- of andere rekening?

Je hebt een bunq-rekening nodig omdat de bunq-bank de enige Nederlandse bank is waarbij je een andere persoon eenvoudig online kunt machtigen om geld over te maken van je rekening. Dat is nodig zodat de penningmeester de schenkingen aan zieken en de contributie kan overschrijven. Zo hoeven de deelnemers zelf niets te doen.

6.    Moet een deelnemer storten? Mag hij ook per kwartaal of halfjaar betalen?

Iedere deelnemer moet ervoor zorgen dat zijn minimale saldo in orde is. De meeste deelnemers stellen een automatische overschrijving in zodat het geld maandelijks overgemaakt wordt vanaf hun eigen privé rekening naar de AOV voor Tandtechnici rekening.

Het is ook mogelijk dit per kwartaal of per jaar te doen of ineens een groot bedrag te storten.

7.    Betaal hij vooruit of achteraf?

Je betaalt vooruit.

8.    Wat bij niet betalen?

Als een deelnemer een keer niet op tijd is met het overmaken van het maandbedrag en zijn of haar saldo is te laag, dan krijgt hij een mailtje met het verzoek dit zo snel mogelijk in orde te maken. Als het saldo op je rekening niet voldoende is, dan heb je formeel geen recht op schenkingen als je ziek wordt.

9.    Moet de ondernemer gewoon zorgen voor voldoende saldo, of moet er meer op staan dan het gesaldeerde maandbedrag?

Iedere deelnemer moet ervoor zorgen dat er voldoende saldo op de bunq-rekening staat. Meer dan het afgesproken saldo mag ook.

10. Als ik mijn geld van de rekening af haal omdat ik dat tijdelijk nodig heb, mag dat? En zo nee: wat dan?

Nee, dat is niet de bedoeling. Als je saldo te laag is, dan krijg je een mailtje met het verzoek dit zo snel mogelijk in orde te maken. Als het saldo op je rekening niet voldoende is, dan heb je formeel geen recht op schenkingen als je ziek wordt.

11. Als ik de penningmeester machtig op mijn rekening, kan hij dan zomaar al mijn geld eraf halen?

Nee, de penningmeester kan per dag maximaal het bedrag overmaken waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Dat doe je door bij het openen van de rekening een zogenaamde daglimiet in te stellen. Wij adviseren je het bedrag van je daglimiet in te stellen op 150% van je spaarbedrag.

12. Wie bepaalt dat de inleg verhoogd moet worden of er een storting moet plaatsvinden?

Het bestuur kan besluiten dat de inleg tijdelijk omhoog moet als er eens in een maand bijzonder veel zieken zijn. Wij verwachten dat niet.

Vragen over ziekmelden en schenkingen ontvangen

1.    Wanneer krijg ik geld?

Als je ziek bent en denkt dat het langer kan gaan duren, meld je je ziek. Er is een eigen risico periode van twee maanden, dus na twee maanden ga je schenkingen van de andere leden ontvangen. Al deze schenkingen samen tellen op tot het door jou gewenste inkomensniveau. Na jouw ziekmelding neemt de casemanager van de arbodienst, bureau Streefkerk, contact met je op.

2.    Kan ik tussendoor mijn schenkingsniveau aanpassen?

Ja, dat kan maandelijks. Het bedrag omlaag aanpassen kan je zelf doen. Als je meer wilt gaan ontvangen dan moet je weer even een afspraak inplannen om je inkomen uit onderneming toe te lichten.

3.    Kan ik ook mijn uitkeringsniveau aanpassen op het moment dat ik al een schenking ontvang?

Alleen naar beneden.

4.    Weet ik wie mij schenkt?

Je ziet op je afschrift van wie de schenkingen afkomstig zijn. Dat moet ook; op die manier kun je aan de belastingdienst aantonen dat het schenkingen van individuen betreft en dat je daarover geen belasting verschuldigd bent.

5.    Waarom is er een eigen risicoperiode van 2 maanden?

Er is een eigen risico periode van 2 maanden. Daar is voor gekozen om 2 redenen. Wij gaan ervan uit dat iedere ondernemer de eerste 2 maanden zelf kan overbruggen vanuit eigen reserves. Bovendien willen we voorkomen dat deelnemers ook voor hele korte ziekteperiodes (een griepje) allemaal aan elkaar gaan schenken. Ook op deze manier houden we de voorziening betaalbaar.

6.    Wanneer meld ik me ziek?

Zodra je denkt dat het wel eens wat langer kan gaan duren. Dus niet als je een griepje hebt, maar wel als het griepje verergerd en een longontsteking wordt. De wachttijd van twee maanden gaat in op de datum dat jij je ziek meldt. Je meldt je dus meteen ziek als je verwacht dat je langer dan twee maanden niet kan werken. Dat doe je in Mijn AOV voor Tandtechnici. Een beveiligde omgeving. Je geeft alleen aan dat je ziek bent. Niet waarom.

7.    Hoe meld ik me ziek?

Dat doe je in Mijn AOV voor Tandtechnici. Een beveiligde omgeving. Je geeft alleen aan dat je ziek bent. Niet waarom. Je mag ook bellen.

8.    Hoe meld ik me weer beter?

Dat doe je in Mijn AOV voor Tandtechnici. Een beveiligde omgeving. Je mag ook bellen.

9.    Wat gebeurt er als ik me ziek heb gemeld?

Een casemanager van onze arbodienst, bureau Streefkerk, neemt contact met je op na jouw ziekmelding. Samen maken jullie een inschatting van de ernst en de duur van de situatie.

Indien nodig beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat er met je aan de hand is en bepaalt een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid.

10. Waarom krijg ik maar 24 maanden schenkingen?

De ervaring leert dat personen meestal permanent arbeidsongeschikt zijn als ze langer dan 24 maanden arbeidsongeschikt zijn. De constructie met de schenkkring leent zich er niet voor om personen veel langer schenkingen te geven, dit zou kunnen als er duizenden leden zijn. Dat is nu nog niet het geval.

De meeste mensen die arbeidsongeschikt raken zijn binnen twee jaar weer beter dus voor de meeste mensen is 2 jaar afdoende.

11. Wat doet de arbodienst?

Met de casemanager maak je een inschatting van de ernst en de duur van de situatie. Daarna beoordeelt een BIG-geregistreerde verzekeringsarts wat er met je aan de hand is en bepaalt een arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt van deze professionals is steeds dat jij zo snel mogelijk weer aan het werk wilt.

Vragen over voordelen en verschillen

1.    Wat zijn de voordelen?

·       Het belangrijkste is natuurlijk dat je als lid altijd zeker bent van een inkomen bij ziekte (daarvoor is er een buffer).

·       We kennen geen uitsluitingen op medisch verleden

·       Het is betaalbaar. En als je stopt is het geld dat je gespaard hebt gewoon van jou!

·       Iedere (startende) ondernemer kan lid worden

·       Wij hanteren geen leeftijdsgrens, oudere ondernemers mogen ook meedoen

·       Lid worden kan online, makkelijk en snel

·       Opzegtermijn is 1 maand

·       Samenwerking met onafhankelijke arbodienst

·       Jij helpt met jouw geld andere ondernemers.

2.    Verschil met een verzekering:

·       Je betaalt geen premie maar spaart

·       Het gespaarde geld is en blijft van jou

·       Je ziet precies wat er met jouw geld gebeurt op jouw bankoverzicht

·       Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)

·       Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals roken.

·       Gelijke kosten voor oudere ondernemers en ondernemers met zware beroepen

·       Geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur

·       Maximale uitkeringsduur 2 jaar

3.    Wat zijn de verschillen met een Broodfonds:

·       Bij AOV voor Tandtechnici vinden deelnemers het prettig dat informatie over ziekte en inkomen wat anoniemer behandeld wordt. Bij een Broodfonds wordt geschonken op basis van vertrouwen. Dat betekent dat leden elkaar kennen en vertrouwen en dus geregeld ontmoeten.

·       AOV voor Tandtechnici gaat ook uit van vertrouwen maar deelnemers kennen elkaar in principe niet en ontmoeten elkaar niet in dit verband. Wij werken met een onafhankelijke arbodienst die na de ziekmelding contact opneemt met de zieke, bespreekt wat er aan de hand is en waar nodig ondersteunt.

·       AOV voor Tandtechnici is een landelijke kring zonder restrictie aan het aantal deelnemers (zij hoeven elkaar immers niet te kennen). Daardoor hebben wij een grote buffer.

·       Wij ontzorgen de deelnemers door alle bestuurstaken op ons te nemen. Wij houden eens per jaar een digitale ALV want het is en blijft een vereniging.

·       En bij AOV voor Tandtechnici kunnen deelnemers voor een hoger bedrag (netto tot 4000 euro) meedoen.

4.    Ik zie dat bij AOV Bouw 77% wordt gespaard van het bedrag. Wat is het bij jullie?

Bij AOV Bouw staat dat er 2,3% mensen een schenking ontvangen omdat ze arbeidsongeschikt zijn. Ze sparen 7% (en wij 5%). Als wij rekenen dan kan die 77% niet kloppen. Het percentage schenking t.a.v. de inleg is namelijk 2,3/7 = 33% en niet 23%. Het lijkt er dus op dat ze een rekenfout hebben gemaakt. Wij gaan bij onze berekeningen gewoon uit van 2,5% dus hou je de helft over. De kosten zijn dan natuurlijk gewoon hetzelfde ook al is het percentage anders. Zij sparen veel meer dan wij. Dat vinden wij niet nodig.

Vragen over schenken aan zieken

1.    Hoeveel van mijn spaargeld gaat naar schenkingen?

Het bedrag dat jij schenkt aan een ziek lid, hangt af van het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden de AOV voor Tandtechnici telt. De penningmeester berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. We gaan ervan uit dat je op de lange termijn gemiddeld 30% van je spaargeld gaat schenken aan zieke deelnemers. Uiteindelijk is dat natuurlijk veel minder dan de premie die je bij een verzekeringsmaatschappij moet betalen.

Meer leden betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

2.    Wat als er heel veel mensen tegelijkertijd arbeidsongeschikt zijn?

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (1,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

3.    Moet ik zelf maandelijks een bedrag overmaken naar een zieke deelnemer?

Nee, dat doet het De penningmeester voor je. Je krijgt iedere maand bericht hoeveel je geschonken hebt.

4.    Wat gebeurt er als een andere deelnemer ziek is?

De arbodienst bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Na 2 maanden ontvangt de zieke automatisch schenkingen. Iedereen schenkt vervolgens een klein bedrag dat optelt tot het bedrag waar de zieke recht op heeft. De berekening en het overmaken van het geld gaan automatisch.

5.    Wat als ik het niet eens ben met de uitkomst van de bedrijfsarts?

Je hebt het recht om een second opinion te vragen bij een andere arbodienst. Word je in het gelijk gesteld dan krijg je de kosten van de second opinion vergoed. Als je geen gelijk krijgt, betaal je de kosten van de second opinion zelf.

6.    Wat gebeurt er als ik binnen een korte periode weer ziek wordt?

Als je binnen 2 maanden toch niet voldoende hersteld blijkt te zijn, krijg je direct weer je schenkingen (in totaal maximaal 24 maanden), zonder 2 maanden wachttijd.

Als je weer ziek wordt maar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is een andere, dan gaat gewoon je wachttijd weer in.

7.    Wat schenk ik aan anderen, een percentage in relatie met mijn gewenste inkomen of dat van de zieke die wellicht een veel hoger inkomen gekozen heeft?

Wat je aan anderen schenkt is afhankelijk van een aantal zaken: het bedrag waarvoor je zelf mee doet, het bedrag waarvoor de zieke meedoet, het aantal dagen in de maand dat de zieke recht heeft op schenkingen, het arbeidsongeschiktheidspercentage, het aantal deelnemers en het bedrag waarvoor zij meedoen.

Vragen over belastingen

1.    Krijg ik netto geld of moet ik belasting betalen?

De schenkingen die je ontvangt zijn privé schenkingen en dus netto bedragen. Omdat je van heel veel verschillende mensen een schenking ontvangt, blijft het totale bedrag dat iemand aan jou schenkt altijd lager dan datgene wat je in Nederland belastingvrij aan iemand mag schenken.

Je ontvangt de schenkingen op een privé bankrekening. Je ontvangt van iedereen een klein bedrag. Het totaal telt op tot het door jou gekozen inkomensniveau.

2.    Wanneer krijg ik mijn jaaroverzicht?

AOV voor Tandtechnici is geen verzekering; je hoeft het niet op te geven aan de belastingdienst en je ontvangt geen jaaroverzicht.

3.    De belastingdienst wil meer weten over mijn ontvangen schenkingen, wat nu?

In Nederland mag je jaarlijks van één persoon een bedrag aan schenkingen ontvangen. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 3244. Bij vragen van de Belastingdienst kun je met een overzicht uit Mijn AOV voor Tandtechnici en je bankafschriften aantonen dat de schenkingen van individuele schenkers afkomstig zijn en het maximale belastingvrije schenkbedrag niet overstijgen.

4.    Kan ik schenkingen aan zieke deelnemers aftrekken van de belasting?

Nee, dat kan niet.

5.    Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik doe aan zieke deelnemers?

Nee, dat hoeft niet.

6.    Moet ik belasting betalen over schenkingen die ik heb ontvangen?

Nee dat hoeft niet. In Nederland mag je jaarlijks van één persoon een bedrag aan schenkingen ontvangen. Dat bedrag is voor 2021 vastgesteld op € 3244. Bij vragen van de Belastingdienst kun je met een overzicht uit Mijn AOV voor Tandtechnici en je bankafschriften aantonen dat de schenkingen van individuele schenkers afkomstig zijn en het maximale belastingvrije schenkbedrag niet overstijgen.

Vragen over deelname beëindigen

1.    Wanneer kan ik opzeggen?

Ieder gewenst moment. We hanteren een opzegtermijn van een maand.

2.    Hoe kan ik opzeggen?

Door te mailen naar… of te bellen naar…

3.    Wat gebeurt er met mijn geld na beëindiging?

De connect wordt verbroken en het geld blijft op je bunq rekening staan. Je kunt er dan weer vrij over beschikken.

4.    Stel ik raak permanent 100% arbeidsongeschikt en wil mijn bedrijf opheffen, mag dat dan met behoud van schenkingen?

Ja, in dit specifieke geval dat je permanent 100% arbeidsongeschikt raakt, mag je je bedrijf liquideren met behoud van de schenkingen