Easy Peasy lemon Squeezy

BINNEN 1 MINUUT WETEN HOE HOOG JOUW INKOMEN TIJDENS ZIEKTE KAN ZIJN ALS JE LID WORDT VAN AOV VOOR TANDTECHNICI? EN WETEN WAT DAN JOUW KOSTEN ZIJN?


Maandelijkse storting

dit bedrag is inclusief alle kosten.

Maandelijkse kosten

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Maandelijks gespaard

in de afgelopen 6 maanden (gemiddeld).

Benodigd inkomen

bruto uit onderneming per maand (ZZP’er).

Maandelijkse storting

En voor de volstrekte helderheid, met maandelijkse storting  bedoelen we het bedrag dat je maandelijks op je SamSam rekening moet storten. Dit is dus het spaarbedrag (voor schenkingen en arbodienst), de contributie van €18,- (voor VLHT leden krijgen €12,-) en de bankkosten van €2,99 bij elkaar opgeteld.

Maandelijkse kosten

De maandelijkse kosten zijn daadwerkelijk ook alle maandelijkse kosten bij elkaar opgeteld! Het gaat hier om de contributie plus de bankkosten plus de arbodienstkosten plus de schenkingen. Dit is het gemiddelde in de afgelopen 12 maanden en dat gemiddelde varieert uiteraard door de variabele arbodienstkosten en de schenkingen aan deelnemers.

Maandelijks gespaard

Het bedrag bij maandelijks gespaard  is het bedrag dat er per maand gemiddeld over is gebleven van je inleg (en dus is gespaard) na verrekening van ALLE  kosten. Je ziet dus dat deelnemers veel lagere kosten hebben dan de inleg. Het spaarbedrag vormt de buffer zodat er altijd voldoende geld is om schenkingen te doen.

Benodigd inkomen

Het benodigd inkomen  is het (gemiddelde) bruto maandinkomen dat je minimaal nodig hebt om bij aanvang van je lidmaatschap het door jou ingestelde gewenste inkomen af te kunnen spreken.

Ik doe mee!