Een rekening voor sparen en schenken

ALS JE LID WORDT VAN AOV VOOR TANDTECHNICI GA JE IEDERE MAAND EEN BEDRAG SPAREN OP JOUW AOV VOOR TANDTECHNICIREKENING. 

Zo gaat het met AOV voor Tandtechnici!

0,8% zieke deelnemers

die schenkingen hebben ontvangen de afgelopen 12 maanden

80% gespaard van inleg

in de afgelopen 12 maanden (gemiddeld)

Dit zijn de actuele cijfers van de reeds bestaande SamSamkring, waar AOV voor Tandtechnici zich bij aansluit.

Deze cijfers kunnen afwijken van de hieronder vermelde cijfers (die uitsluitend bedoeld zijn als voorbeeld)

Wat je moet weten over:

sparen

Spaarbedrag

Geen premie betalen maar sparen, hoe werkt dat?

Hoeveel je iedere maand stort op je spaarrekening is afhankelijk van het het inkomen bij ziekte dat je hebt gekozen (tussen € 1000 en € 4000 netto). Iemand met een 2x zo hoog inkomen spaart 2x zoveel. Het totale spaarbedrag van alle leden samen is voldoende om de schenkingen aan 4,5% zieke deelnemers te kunnen betalen.

Het gemiddelde afgesproken inkomen bij ziekte van onze deelnemers is € 2.500. Met dit inkomensniveau leg je € 112,50 per maand in. De contributie (€ 18,00) en de bankkosten (€ 2,99) stort je tegelijkertijd. In dit voorbeeld stort je dus iedere maand € 133,49 (=€ 112,50 + € 18,00 + € 2,99).

De stortingen doe je vanaf een privé rekening, het gaat uiteindelijk om belasting vrije schenkingen en dan is het handig om een helder onderscheid te hebben tussen zakelijk en privé.

Jouw geld blijft van jou

Het geld dat jij spaart staat op jouw eigen rekening. Jij geeft het bestuur van de vereniging toestemming om schenkingen te doen vanaf jouw rekening. Ook de contributie wordt maandelijks door het bestuur overgemaakt. Als jij jouw lidmaatschap opzegt, kan je vrij over het bedrag dat nog op jouw rekening staat beschikken.

Maximum spaarsaldo / buffer

Doordat lang niet al het geld wordt besteed aan schenkingen bouw je een potje / buffer op. Die buffer kan gebruikt worden indien er (onverwacht) heel veel deelnemers arbeidsongeschikt zijn (meer dan die 4,5%). Zo bieden we zekerheid dat een lid dat ziek is altijd inkomen heeft. Het is niet nodig om te blijven sparen als alle spaarpotjes goed gevuld zijn. Het maximum op je rekening is 12x je inleg. Het ‘overschot’ kan je maandelijks laten overmaken naar een rekening naar jouw keuze of gewoon lekker laten staan.

Wat je moet weten over:

de kosten

Inschrijfkosten

Als je lid wordt betaal je eenmalig € 90 (inclusief BTW). Je ontvangt hiervoor een factuur. Als je lid bent van de VLHT, betaald de VLHT de factuur voor je.

Contributie

Per maand betaal je € 18. Als je lid bent van de VLHT krijg je een een korting, je betaalt dan slechts een € 12 . Dit bedrag betaal je voor de dienstverlening van SamSam Servicebureau. Zij doen voor ons de marketing, de administratie en leveren de IT die nodig is.

Arbodienst

Als er iemand ziek is dan nemen wij contact op met de arbodienst. Zij bespreken met de zieke wat er aan de hand is, beoordelen het arbeidsongeschiktheidspercentage en ondersteunen waar nodig. De kosten voor deze ondersteuning wordt betaald met het spaargeld.


Bankkosten

Je hebt een bunq rekening nodig om mee te doen met AOV voor Tandtechnici. De kosten voor bunq rekening bedragen € 2,99 per maand (Easy Bank).

Bruto of netto?

Het goede nieuws is dat de schenkingen die je ontvangt als je ziek bent, niet belast zijn. Alles is dus netto. Niet alleen de schenkingen zijn ‘privé’, dat zijn de overige kosten ook. De belastingdienst aangeeft dat de kosten niet zakelijk te verrekenen zijn omdat de schenkingen niet belast worden. Ieder voordeel heeft zijn nadeel…

Wat je moet weten over:

Schenken

Risico’s bij veel zieken

Over het algemeen is het ziekteverzuim onder ondernemers laag (1,5%). Voor de zekerheid sparen wij voor 4,5% zieken (vandaar je inleg) en we hebben natuurlijk een (flinke) buffer. Theoretisch kunnen er problemen met schenkingen ontstaan als er lange tijd meer dan 4,5% zieken zijn. Gelukkig is de kans dat deze situatie zich voordoet zeer klein.

Door vooruit te kijken kunnen we deze situatie echter voorkomen. Als het dreigt te gebeuren dan weten we dat ruim van te voren en nemen we maatregelen. Bijvoorbeeld door de inleg (tijdelijk) te verhogen of door allemaal eenmalig een extra bedrag storten.

Schenken naar draagkracht

Het bedrag dat jij schenkt aan een ziek lid, hangt af van het inkomensniveau dat dat lid heeft gekozen, hoeveel jij zelf spaart en hoeveel leden de SamSamkring telt. SamSam Servicebureau berekent precies hoeveel iedereen moet schenken. Het plaatje toont een voorbeeld. Meer leden betekent natuurlijk dat iedereen minder gaat schenken.

Voorbeeld van schenken

In onderstaand voorbeeld bestaat SamSamkring uit 100 leden en zijn er door de leden 3 inkomensniveaus gekozen. Helaas is John met een gewenst inkomensniveau van €2000 ziek geworden in dit voorbeeld.

Gelukkig heeft hij het goed voor elkaar!