AOV voor Tandtechnici is anders 

AOV VOOR TANDTECHNICI IS ANDERS. TRANSPARANTER, ZEKERDER EN VAAK GOEDKOPER DAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (AOV). ZAKELIJKER EN PROFESSIONELER DAN ANDERE INITIATIEVEN VAN CROWDSURANCE. AOV VOOR TANDTECHNICI HEEFT VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN EEN AOV EN BIJVOORBEELD EEN BROODFONDs.

Geen broodfonds

Broodfonds is een merknaam en een product van de Broodfondsmakers. AOV voor Tandtechnici biedt dit product niet aan en wij zijn ook niet verbonden aan de Broodfondsmakers. Het concept is wel vergelijkbaar. De belangrijkste verschillen tussen AOV voor Tandtechnici en een broodfonds zijn:

 • Direct meedoen per de eerste van de volgende maand (geen wachtlijst). Ook voor hogere inkomens (tot €4000).
 • Anonimiteit: leden kennen elkaar niet en informatie over ziekte wordt niet met leden gedeeld
 • Onafhankelijke beoordeling en ondersteuning door een arbodienst
 • Geen bestuurstaken voor deelnemers (uitbesteed professioneel bestuur)
 • Starters zijn bij ons welkom
 • AOV voor Tandtechnici is een landelijke vereniging
 • Geen maximaal ledenaantal
 • Lagere inschrijfkosten
 • Opzeggen kan altijd per de eerste van de maand (opzegtermijn 1 maand)


Geen “verzekering” (AOV)

AOV voor Tandtechnici is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is geen groot fonds waaruit alle claims betaald moeten kunnen worden. Daarom is een vergunning van De Nederlandse Bank ook niet nodig. De belangrijkste verschillen tussen AOV voor Tandtechnici en een AOV / arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn:

 • Je betaalt geen premie maar spaart
 • Het gespaarde geld is en blijft van jou
 • Je ziet precies wat er met jouw geld gebeurt op jouw bankoverzicht
 • Je helpt met jouw geld andere ondernemers (de schenkingen)
 • Geen uitsluitingen of hogere premie voor chronische ziektes, ziektegeschiedenis en gezondheidsrisico’s zoals  roken.
 • Geen  gezondheidsverklaring
 • Gelijke kosten voor oudere ondernemers
 • Geen financieel belang bij beoordeling ziekte en ziekteduur
 • Maximale uitkeringsduur 2 jaar


Kiezen voor AOV voor Tandtechnici, ik zou het gewoon doen…

Eigenlijk is er geen reden te bedenken waarom je niet mee zou willen doen :-). Als deelnemer ben je zeker van inkomsten gedurende maximaal 24 maanden van arbeidsongeschiktheid (eigen risico periode van 2 maanden). Mee doen is heel eenvoudig. Je kunt alles online regelen. En bevalt het niet? Dan zeg je net zo eenvoudig weer op. De opzegtermijn is 1 maand. Het geld dat nog op jouw AOV voor Tandtechnici rekening staat, kun je dan gebruiken voor andere dingen.

Kies je voor AOV voor Tandtechnici? Dan is het goed om na te denken over of en hoe je het risico op blijvende arbeidsongeschiktheid wilt afdekken. Een AOV met een wachttijd / eigen risico van 26 maanden is dan bijvoorbeeld een optie.